การแช่แข็งอาหารคือการเก็บอาหารให้อยู่ในอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส หรือ 0 องศาฟาเรนไอต์ ทำให้อาหารสามารถรักษาคุณภาพได้ 6 เดือน ไปจนถึง 2 ปี

โดยที่ผู้ผลิตอาหาร และ แซลมอนแนะนำ ให้อุณหภูมิ -18 °C เป็นอุณหภูมิ ที่เหมาะสมสำหรับอาหารแช่แข็ง เราอาจจะเคยสงสัยว่าเหตุที่ผู้ผลิตอาหารแนะนำให้ ให้เก็บรักษาในอุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส คืออะไรไหม วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าเลข -18 °C นั้นมาจากไหนทำต้องเป็น -18 °C

ในจุดเริ่มต้นของการแช่อาหารในยุคปัจุบันนั้น แนะนำที่อุณหภูมิ  -10 องศาเซลเซียส คืออุณหภูมิ ที่ปลอดภัยสำหรับอาหารแช่แข็งแต่หลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมากขึ้น เราพบว่ายิ่งเราแช่แข็งได้เย็นมากเท่าไหร่ ยิ่งมีประโยชน์ สำหรับ การเก็บอาหาร ในช่วงปลาย 1930 องค์กรพันธมิตรผัก และ ผลไม้ อเมริกา สนับสนุนให้ แช่แข็งที่ 0 °F หรือ เท่ากับ -17.8 °C และการปัดฐานให้เป็นเลข -18 °C ก็ได้รับการยอมรับเป็นมาตราฐาน อาหารแช่แข็ง ในยุโรปในเวลาต่อมา ดังนั้นที่มาของเลข -18 °C จึงเป็นการปัดเลขลงให้สวยมากกว่า ตัวเลขทางวิทยาศาสตร์

โดยในปี 1964 สถาบันเครื่องทำความเย็นนานาชาติ หรือ (iifiir.or) ได้แนะนำให้อุณหภูมิขั้นต่ำคือ -18 °C สำหรับแช่แข็ง อาหาร โดยคณะกรรมการเกี่ยวกับ อาหารในประเทศต่างๆให้การยอมรับ ในเลข -18 °C แลเรื่มเป็นวิธีปฏิบัติ ธรรมเนียมปฏิบัติ และ เป็น กฏหมายต่อมา และยุโรปได้ออกเป็นระเบียบปฏิบัตร สำหรับ อาหารแแช่แข็ง ในปี 1967

และในปี 1989 คณะกรรมการยุโรป (EC Commission) ได้ออกคำสั่งเกี่ยวกับอาหารแช่แข็ง ให้ เก็บรักษาในอุณหภูมิ  -18 °C  หรือต่ำกว่า จนเป็นมาตราฐานจนถึง ปัจจุบัน

โดยพื้นฐานตามหลักวิทยาศาสตร์ แล้ว ยิ่ง อุณภูมิต่ำ ยิ่งทำให้การเต็บโตของจุลทรีย์(propagation of microorganisms) ช้าลง

References::
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/LSU/?uri=CELEX%3A31989L0108