ลูกค้าร้านอาหาร

ร้านค้า Salmon Cafe ซื้อสินค้ากับ pcn food

Salmon Cafe

Pop-Up Store
ร้านค้า Leepee ซื้อสินค้ากับ pcn food

Leepee

คู้บอน, กรุงเทพ
ร้านค้า โอบอ้อมอารี izakaya ซื้อสินค้ากับ pcn food

โอบอ้อมอารี izakaya

อารีย์, กรุงเทพ
ร้านค้า ร้านพี่กร ม.เกษตร ซื้อสินค้ากับ pcn food

ร้านพี่กร ม.เกษตร

บางเขน, กรุงเทพ
ร้านค้า Salmon Yaki ซื้อสินค้ากับ pcn food

Salmon Yaki

Food Truck
ร้านค้า กุ้งม่อนดองซิ่ง ซื้อสินค้ากับ pcn food

กุ้งม่อนดองซิ่ง

อำเภอเมือง, ลพบุรี​