การแช่แข็ง หรือ การแช่เยือกแข็ง เป็นการใช้อุณหภูมิต่ำ เผื่อใช้ในการถนอมอาหารให้คงความสดใหม่อยู่เสมอ โดยปกติ มักนิยมแช่แข็งกันที่อุณภูมิ 18 องศาเซลเสียส หรือ 0 องศา ฟาเรนไฮต์ ซึ่งเป็นมาตราฐานที่ตู้แช่นิยมใช้ โดยการแช่แข็ง มีหลายกระบวนการ หรือ วิธีที่แตกจ่างกันในการแช่แข็ง สินค้าแต่หละประเภท 
1) การแช่แข็งแบบแผ่น (Plate freezer)
2) การแช่แข็งแบบไอคิวเอฟ (IQF)

การแช่แข็งอาจจะทำให้มีการเกิดผนึกน้ำแข็งที่ทำลายรสชาติ  ของอาหารที่นำไปแช่แช่แข็งได้ โดยการเกิดผนึก น้ำแข็งขึ้นอยู่กับอัตราการแช่แข็ง ซึ่งโดยปกติ มักใช้ วิธีการแช่แข็ง อย่างเร็วเผื่อทำให้ผนึกน้ำแข็ง ที่เกิดขึ้นมีขนาดเล็กที่สุดเพื่อคงรสชาติ และ ความสดของอาหารไว้ให้นานที่สุด