แซลมอนสด (Fresh Salmon) นิยมนำเข้ามาแบบ Chilled อุณหภูมิอยู่ที่ 0-8 องศา โดย ใช้เวลาส่งไม่ควรเกิน 48 ชม และควรทำการ re-ice 1 คืน โดยตอนแร่ปลา ควร อยู่ในห้องควบคุมอุณหภูมิ แล้วรับประทานทันที
  • มีราคาสูงกว่า
  • รับประทานสดได้
  • เนื้อปลาสีสด และ มี texture ดีกว่า

แซลมอนแช่ของ  (Frozen Salmon) นิยมแช่แข็งที่อุณหภูมิ ตำกว่า -18 องศา โดยแซลมอนแช่แข็งสามารถเก็บได้นานสูงสุดถึง 2 ปี แต่ไม่ควรนำไปทนดิน เหมาะสำหรับนำไปปรุงสุกก่อนรับประทาน เช่น ท้องแซลมอนแช่แข็ง หรือ หางแซลมอนนิยม นำไปทำแซลมอนเสียบไม้ย่าง
  • มีราคาต่ำกว่า
  • สามารถเก็บไว้ได้นานกว่าทำให้บริหารจำนวนสินค้าได้ง่ายขึ้น
  • นิยมนำไปทำแซลมอนย่าง
  • สามารถทำแซลมอนเสียบไม้ย่าง