คอหมึก คางหมึก เอ็นหมึก คือส่วนเดียวกัน เป็นส่วนที่กรอบ และมีเอ็นแก้ว คอหมึกเป็นส่วนที่ มีโปรจีนสูง ไขมันต่ำ และ แคลอรีต่ำ คนนิยมนำไปเสียบไม้ย่างทาน
โดย หมึกที่นิยมนำคอหมึกมาใช้ คือ หมึกยักษ์เปรู(Humboldt squid) หรือที่นิยมเรียกว่า คอหมึกเปรู โดยที่เรียกว่าเปรู เพราะหมึกยักษ์ นิยม อาศัยอยุ่ที่เปรู และ ชิลี บางส่วน

โดยคอหมึก นิยมนำมาเสียบไม้แช่แข็งโดยแบ่งตามที่มาได้ดังนี้
  • เปรู ฟรีซเปรู - จับที่เปรู แช่แข็งและนำแปรรูปที่เปรู
  • เปรู ฟรีซจีน - จับที่เปรู แช่แข็งและนำแปรรูปที่จีน
  • เปรู ฟรีซอินเดีย  จับที่เปรู แช่แข็งและนำแปรรูปที่อินเดีย

และมีคอหมึกมีสามขนาด
  • 100 - 300 กรัมต่อชิ้น
  • 300 - 500 กรีมต่อชิ้น
  • 500 กรัมต่อชินขึ้นไป

โดย pcnfood.com  นำคอหมึกแช่แข็งแท้จากเปรูมาจำหน่ายให้ท่านแล้วสามารถเช็คได้ที่ https://www.pcnfood.com/groups/squid-necks