รายละเอียดของทานเล่นตอนรับปีใหม่

วัตถุดิบเหมาะสำหรับนำไปทำย่างทานเองที่บ้าน โดยที่ท่านสามารถ นำวัตถุดิบเราไปนี้ทำ bbq สังสรรค์ กับเพื่อนของท่านเพื่อ เป็นของทานเล่นระหว่างดูบอลคู่โปรด สั่งเลยพร้อมจัดส่งสินค้า